Forskningen bakom fastehärmande kost

I vår tid kan de flesta äta sig mätta varje dag, men att då och då inte göra det är enligt allt mer omfattande forskning ett bra sätt att behålla hälsan. Bakgrunden är den kraftfulla skyddssignalering som fastan sätter igång i alla organsystem.

Man måste inte totalfasta för att den ska sätta igång. Det räcker med att kroppen inser att läget är allvarligt. Forskare vid University of Southern California har kommit fram till att när man äter ungefär en tredjedel av normalt intag och drar ner på framförallt proteinerna signalerar det till kroppen att gå in i skyddsläge. Upprepade cykler kan hålla kvar kroppen i ett ”youthful state”.

Riktlinjerna bakom fastehärmande kost har publicerats i ett flertal studier. I stort innebär det fem dagar med en kost som ger dig cirka 750 kalorier om dagen (1100 första dagen). Det är betydligt mindre än de 2000-2500 kalorierna man normalt förbrukar på en dag, men samtidigt gör det att livet för de flesta går att leva enligt vanliga rutiner. Det mest utpräglade med fördelningen av makronutrienter är det låga innehållet av proteiner (9%), relativt kolhydrader (47%) och fett (44%).

Kalorier (kcal)ProteinFettKolhydrater
Dag 1max 110010%56%34%
Dag 2-5max 7509%44%47%

Proteinbegränsningen är viktig för att kroppen verkligen ska börja städa på cellnivå. Man har konstaterat att fem dagar med fastehärmande kost påverkar signalbanor som berör tillväxtsystemen IGF-1, TOR och PKA. Dessa är centrala för de sjukdomar som blir vanligare med åldern. När fastedagarna stänger ner dessa system ”uppmanas” många felaktigt fungerande celler att ”begå självmord” (apoptos) eller städa upp i sina strukturer (autofagi). När tillväxtsystemen sedan drar igång igen i samband med återupptaget normalt ätande skapas nya ”fräscha” celler och cellstrukturer.

Resultat
I en studie där människor fick äta fastehärmande kost fem dagar varje månad (5:25) i tre månader uppmätte man följande effekter.

 • Minskad kroppsvikt och kroppsfett
 • Lägre blodtryck
 • Lägre nivåer av IGF-1
 • Lägre nivåer av kolesterol och blodfetter
 • Lägre nivå av inflammationsmarkörer

Det pågår nu flera studier på människor. Att påvisa positiva effekter över längre tid är dock svårt eftersom man måste följa människor över hela livet. I studier på möss, som man följt från medelåldern (två år) till döden (tre år) har man dock kunnat visa följande:

 • Föryngrat immunsystem
 • Reducerad cancerförekomst
 • Tillväxt i hjärnområdet hippocampus som fungerar som en kopplingscentral mellan upplevelser och minnen
 • Bättre kognitiv förmåga
 • Minskat bukfett
 • Bättre skinn
 • Minskad förlust av bendensitet
 • Minskat nivå på biomarkörer för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och åldrande.
 • Längre liv

Här följer en sammafattning av fördelarna på de teman som många är intresserade av: vikt, hälsa och åldrande

VIKTEN
Ett av de mer uppseendeväckande resultaten av fem dagar med fastehärmande kost är att kroppen väljer att dra energi ur bukfettet. Visserligen påverkas även musklerna, men de bygger snabbt upp sig igen när du börjar äta. Över tid leder dieten till högre ”lean body mass” dvs att fettprocenten minskar. Idrottare har visat stort intresse för dietens förmåga att förskjuta kroppens vikt mot muskelmassa, men det är förstås också ett smart sätt för alla att kontrollera vikten och hålla kroppen i form.

Om du följer 5:55-dieten innebär det att du fastar en månad om året, vilket förstås ger avtryck på vikten. Att ta sina fem dagar är också ett sätt att bryta destruktiva matvanor. Efter några fastecykler inser många att det går att leva utan ständigt intag av mat. Behöver du gå ner i vikt på ett riktat och effektivt sätt, så följ råden i vår guide ”Gå ner i vikt med 5:55”.

HÄLSAN
Forskarna bakom fastehärmande kost riktar in sig på de kraftfulla hälsobringande effekterna och håller på att introducera metoderna till vården av bland annat cancer- och MS-patienter. Här kan du läsa mer om de mekanismer som forskarna tror motverkar följande sjukdomar: autoimmunitet, cancer, demens, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Femdagar.se riktar sig dock endast till friska människor som vill dra nytta av forskningens grundläggande resultat.

(Observera att ”5:55-metoden” i sig inte har något som helst forskningsmässigt underlag ännu. Vi har tagit inspiration från vetenskapliga studier och utifrån dessa skapat ett förslag på en livsstil för lägre vikt och bättre hälsa. Man kan kalla 5:55 en tolkning av forskningen riktat till friska personer på samma sätt som journalisten Michael Mosley tolkade liknande forskning till en metod som han gav namnet 5:2).   

ÅLDRANDE
Förutom biomarkörer för sjukdom kan forskarna se att fem dagars fasta motverkar de biomarkörer som indikerar åldrande. Om man ser åldrandet som symptom på att kroppens system fungerar sämre står det alltså klart att dieten motverkar den funktionsnedsättning som inträffar med åren. Det kan leda till ett längre liv, men forskarna brukar hellre vilja prata om ett längre hälsospann, alltså fler friska år.

Förutom att en kostintervention under fem dagar ger så tydliga biologiska resultat är fasta också en möjlighet för själen att finna balans och förnya sig. Det är antagligen ingen slump att samtliga världsreligioner har inslag av fasta i sina traditioner, eftersom det troligen leder till välmående på sikt.

Studierna
Det finns mängder av studier på nätet för de som vill fördjupa sig i fastans effekter. Använd till exempel Google Scholar. Man kan också ta del av populärvetenskapliga böcker. Valter Longos ”The Longevity Diet” samt Jason Fungs ”The Complete Guide To Fasting” rekommenderas. Forskargruppen under Valter Longo som studerar fastehärmande kost har publicerat flera stora studier:

Science Translational Medicine 2017: Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging, diabetes, cancer, and cardiovascular disease.
Cell Press 2016: Fasting-Mimicking Diet Reduces HO-1 to Promote T Cell-Mediated Tumor Cytotoxicity.
Cell Press 2016: A Diet Mimicking Fasting Promotes Regeneration and Reduces Autoimmunity and Multiple Sclerosis Symptoms.
Cell Metabolism 2015: A periodic diet that mimics fasting and promotes multi-system regeneration, enhanced cognitive performance, and health span.

Observera att femdagar.se riktar sig till dig som är fullt frisk!

Om du har någon diagnos ska du inte följa våra tips utan att först ha stämt av med din läkare.

Din hälsostatusEffekt av 5:55
Du är fullt frisk5:55 optimerar din hälsa och reducerar riskfaktorer.Bland annat motverkar metoden uppbyggnad av bukfett, stimulerar nybildning av hjärnceller och förnyar immunsystem.
Du är i riskzonen för metabolt syndromDet är du som enligt forskarna får störst effekt av dieter likt 5:55. Metoden sänker dramatiskt blodtryck,blodsocker, kolesterol, inflammation och andra riskmarkörer. OBS, prata med läkare innan du provar.
Du är diagnosticerad med allvarliga sjukdomar såsom cancer och MSFastehärmande diet har vetenskapligt visad effekt vid autoimmun sjukdom och i samband med cancerbehandling. Använd dig inte av 5:55. Fråga din läkare om FMD-dieten. Länkar till studier.

Fler artiklar om forskningen

En vanlig invändning mot fastehärmande kost är att totalfasta, dvs att inte äta någonting alls, skulle vara bättre. Det låter kanske rimligt, men när det gäller maten och kroppen är det mycket som inte är ...
Läs Mer
När du bromsar in med fastehärmande kost avvecklas felfungerande immunceller och nya bildas. Det kan vara den viktigaste faktorn bakom det faktum att fasta förbättrar symptomen för många av dem som lider av autoimmuna sjukdomar ...
Läs Mer
När möss genomgår regelbundna femdagarsfastor drabbas de i lägre grad av demenssjukdomar. Om samma sak gäller människor är inte klarlagt ännu, men eftersom 5:55 motverkar flera riskfaktorer för att utveckla minnesstörningar är det troligt. Dessutom ...
Läs Mer
Regelbunden inbromsning med hjälp av fem dagars fastehärmande kost motverkar risken att drabbas av stroke och andra kärlproblem, enligt forskningsstudier. I kombination med förändrat matintag även normala dagar kan hälsoproblem relaterat till blodomloppet nästan elimineras ...
Läs Mer
Att matvanor motverkar och till och med kan bota diabetes typ 2 är inte längre ett kontroversiellt påstående.  Regelbundna femdagars-fastor är den kanske mest effektiva metoden att hålla insulinkänsligheten i kroppens celler uppe och på ...
Läs Mer
Det finns mycket starka tecken på att fem dagars fasta eller fastehärmande kost motverkar uppkomsten av cancer. Anledningen är att fastan försvagar cancercellerna och vässar immunsystemet. Det ger kroppens eget försvar mot cancer bättre kort på ...
Läs Mer
I en stor intervju i brittiska The Times ger professor Valter Longo fler perspektiv från sin forskning om fastehärmande kost, som 5:55-metoden bygger på. Han konstaterar att vinden har vänt nu och att allt fler ...
Läs Mer
Följer du LCHF eller någon annan diet där man byter ut kolhydraterna mot fett och proteiner? Tuggar du "protein-bars" till mellanmål? Då är risken stor att du utsätter dig för hälsorisker över tid. Mycket protein ...
Läs Mer
Vetenskapen börjar nu få allt mer koll på varför längre fasteperioder på flera dagar i sträck är så bra för kroppen. Det börjar i levern och sprider sig ända till hjärnan och immunsysstemet. Så här ...
Läs Mer
Titta på aporna på bilden. Den till höger har fått äta som den vill. Den till vänster har gått på matrestriktion sedan motsvarande övre medelåldern. Vem vill du åldras likt? Med 5:55 får du fastans ...
Läs Mer
Att dricka svart kaffe under fastan är ett vanligt sätt att hantera kaloribristen. Kaffet ger både värme och stimulans. Men hur bra är kombinationen? Kan kaffet förstöra de goda processerna som fastan sätter igång? Eller ...
Läs Mer
Nu får vi återigen stifta bekantskap med ett gäng överviktiga svenskar som ska tävla om vem som kan gå ner mest i vikt. Tv 4 sänder Biggest loser 2018 under våren och som vanligt kommer man att ...
Läs Mer
Om man regelbundet äter fastehärmande kost i fem dagar gör man mycket gott för hälsan. Vill man maximera sina chanser till ett långt liv i hälsa kan man komplettera med övriga råd från forskaren bakom ...
Läs Mer
Synsättet på viktminskning inom akademi, myndigheter och viktklubb.se är baserat på principen "kalorier in-kalorier ut".  Detta är förstås en grundläggande sanning, men problemet är att det ofta inte hjälper dem som behöver gå ner i ...
Läs Mer
LCHF är Sveriges populäraste diet och många har gått ner i vikt och höjt insulinkänsligheten med metoden. 5:55 leder till samma sak som LCHF, men på andra vägar, och kan vara ett säkrare och framförallt ...
Läs Mer
Att följa 5:55 kan vara det bästa sättet att hålla vikten och behålla hälsan, men det är en kraftfull metod som inte passar alla. Kolla därför av mot vår checklista. Om du svarar ja på ...
Läs Mer
I en stor intervju i brittiska The Times ger professor Valter Longo fler perspektiv från sin forskning om fastehärmande kost, som 5:55-metoden bygger på. Han konstaterar att vinden har vänt nu och att allt fler ...
Läs Mer
Följer du LCHF eller någon annan diet där man byter ut kolhydraterna mot fett och proteiner? Tuggar du "protein-bars" till mellanmål? Då är risken stor att du utsätter dig för hälsorisker över tid. Mycket protein ...
Läs Mer
En vanlig frågeställning jag stöter på är hur man ska passa in fem dagar med fastehärmande kost varannan månad (5.55) till ett liv fyllt av måsten och inte minst sociala krav kring maten. Det kräver lite praktisk ...
Läs Mer
Inte nog med att du känner dig smartare i slutet av en fem dagars fastecykel. Det finns tecken som tyder på att du faktiskt blir det. I en studie på möss har forskare kunnat konstatera ...
Läs Mer
Sveriges Radio har gjort ett reportage om fastehärmande kost och det är intressant lyssning. En av de intervjuade hyllar kosthållningens effekter på sexlivet och dietens upphovsman professor Valter Longo dömer i princip ut 5:2.  Nu ...
Läs Mer
Allt fler hakar på 5:55-liknande metoder för att gå ner i vikt och må bättre. Den nya trenden bland entreprenörerna och datasnillena i amerikanska Silicon Valley är att fasta flera dagar i sträck. Med målet ...
Läs Mer
Istället för korta cykler av periodisk fasta som 5:2 rekommenderar forskare att man bromsar in hela fem dagar i rad. Det är en spännande utmaning som ger betydligt bättre effekter och när du har tagit ...
Läs Mer
En amerikansk journalist rapporterar från sitt försök med femdagars-fastan. Hon skriver för den erkända publikationen STAT om hälsa och livsvetenskap vilket ger trovärdighet åt denna mycket positiva "recension". De som provat 5:55 känner igen sig ...
Läs Mer
Det kommer allt fler vittnesmål på nätet från de som har testat femdagars-fastan. Och alla är samstämmiga om att effekterna inte har så mycket med hunger att göra. Det handlar mer om perioder av låg ...
Läs Mer
Vetenskapen börjar nu få allt mer koll på varför längre fasteperioder på flera dagar i sträck är så bra för kroppen. Det börjar i levern och sprider sig ända till hjärnan och immunsysstemet. Så här ...
Läs Mer
Reglerna för fastehärmande kost är tydliga. Eller vad sägs om nio (inte tio) procent protein om dagen. Forskarna har provat ut detta under flera års experimenterande och det finns ingen anledning att frångå deras riktlinjer, ...
Läs Mer
Det är svårt att göra en diet till en del av vardagen, så varför inte vända på det? Gör det till en högtid istället. 5:55 är mer lik religiös tradition med långt mellan fastorna och ...
Läs Mer
Många som fastar upplever att de blir mentalt mer skärpta. Forskarna har också konstaterat att så är fallet. Nu kommer mer forskning som förklarar hur det går till och som dessutom visar att fasta kan motverka ...
Läs Mer
Här får du reda på vad som ingår i en fastehärmande kost och hur du gör för att äta den under din 5:55-diet.  Att fem dagars fasta gör mycket gott för hälsan hade forskarna bevisat redan ...
Läs Mer
5:2-metoden kan vara skadlig för kroppen och fungerar dåligt i längden, menar en av forskarprofilerna som förknippats med 5:2-trenden. Han rekommenderar istället längre sammanhållande perioder av fasta och ätande. Vi kallar metoden 5:55. Professor Valter ...
Läs Mer
Om du vill gå ner i vikt är första steget att göra en hållbar förändring. Annars går du bara upp igen. Problemet är att forskningen visar att det är mycket svårt att hålla en diet ...
Läs Mer
Hunger är ett utmärkt exempel på hur kropp och själ hänger ihop. Systemet som får oss att vilja äta är utspritt över hela kroppen och länkar samman det mesta vi gör i livet. Är du ...
Läs Mer
Protein är det byggnadsmaterial du består av, så du ska vara tacksam för att dessa kemiska föreningar finns, men då och då behöver kroppen en paus. 5:55-dietens perioder av fastehärmande kost sänker den signalering för ...
Läs Mer
Allt sedan början av 2010-talet har periodisk fasta varit ett populärt sätt att förhålla sig till mat. Det började med 5:2 och utvecklades till 16:8, 1:1 och 6:1. Nu kommer 5:55. Men vad är skillnaden och ...
Läs Mer