Forskningen om fasta och fastehärmande kost

I vår tid kan de flesta äta sig mätta varje dag, men att då och då inte göra det är enligt allt mer omfattande forskning ett bra sätt att behålla hälsan. Bakgrunden är den kraftfulla signalering som fastan sätter igång och som gör att kroppen faktiskt föryngras.

De flesta tror att fasta innebär att späka sig och bara dricka vatten, men så behöver det inte vara. Enligt forskning räcker det med att dra ner på maten på ett sådant sätt att kroppen går in i skyddsläge. Att totalfasta är av allt att döma onaturligt eftersom människan även under matbrist oftast kunde hitta något att äta.

Forskare vid vid University of Southern California har kommit fram till att när man äter ungefär en tredjedel av normalt intag och drar ner på framförallt proteinerna signalerar det till kroppen att gå in i skyddsläge. Upprepade cykler kan hålla kvar kroppen i ett “youthful state”.

5:55 är vårt sätt att göra denna formel till en tradition och regelbundet dra ner på maten i fem dagar. Tiden mellan perioderna behöver du inte kämpa med kostrestriktion och under de fem dagarna äter du ändå så pass mycket att du kan fungera normalt i tillvaron.

De viktigaste effekterna av fasta och fastehärmande kost:
Att fasta har kraftfulla effekter på hälsan har flera forskargrupper på senare år övertygande visat i studier. Det handlar inte bara om att bukfett, insulinresistens och blodsockernivåer minskar. Fasta leder även till att kroppen reparerar sig på cellnivå. Sammantaget tycks regelbunden fasta skydda mot flera folksjukdomar. Forskningen fortgår kring många olika aspekter, till exempel hur länge fastan ska pågå för bästa resultat.

Det finns även en forskrgrupp som har tittat på om man verkligen måste totalfasta. De har upptäckt att så inte är fallet och har publicerat riktlinjerna bakom fastehärmande kost i ett flertal studier. I stort innebär det fem dagar med en kost som ger dig cirka 750 kalorier om dagen (1100 första dagen). Det är betydligt mindre än de 2000-2500 kalorierna man normalt förbrukar på en dag, men samtidigt gör det att livet för de flesta går att leva enligt vanliga rutiner. Det mest utpräglade med fördelningen av makronutrienter är det låga innehållet av proteiner (9%), relativt kolhydrader (47%) och fett (44%).

Proteinbegränsningen är viktig för att kroppen verkligen ska börja städa på cellnivå. Man har upptäckt hur det sätter igång processer som apoptos och autofagi och sett att fastan påverkar signalbanor som utgör tillväxtsystemen IGF-1, TOR och PKA. Dessa är centrala för de sjukdomar som blir vanligare med åldern. När fastedagarna stänger ner dessa system “uppmanas” många felaktigt fungerande celler att “begå självmord” (apoptos) eller städa upp i sina strukturer (autofagi). När tillväxtsystemen sedan drar igång igen i samband med återupptaget normalt ätande skapas nya “fräscha” celler och cellstrukturer.

Resultat
I en studie där människor fick äta fastehärmande kost fem dagar varje månad (5:25) i tre månader uppmätte man följande effekter.

 • Minskad kroppsvikt och kroppsfett
 • Lägre blodtryck
 • Lägre nivåer av IGF-1
 • Lägre nivåer av kolesterol och blodfetter
 • Lägre nivå av inflammationsmarkörer

Det pågår nu flera studier på människor. Att påvisa positiva effekter över längre tid är dock svårt eftersom man måste följa människor över hela livet. I studier på möss, som man följt från medelåldern (två år) till döden (tre år) har man dock kunnat visa följande:

 • Föryngrat immunsystem
 • Reducerad cancerförekomst
 • Tillväxt i hjärnområdet hippocampus som fungerar som en kopplingscentral mellan upplevelser och minnen
 • Bättre kognitiv förmåga
 • Minskat bukfett
 • Bättre skinn
 • Minskad förlust av bendensitet
 • Minskat nivå på biomarkörer för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och åldrande.
 • Längre liv

Här följer en sammafattning av fördelarna på de teman som många är intresserade av: vikt, hälsa och åldrande

VIKTEN
Ett av de mer uppseendeväckande resultaten av fem dagar med fastehärmande kost är att kroppen väljer att dra energi ur bukfettet. Visserligen påverkas även musklerna, men de bygger snabbt upp sig igen när du börjar äta. Över tid leder dieten till högre “lean body mass” dvs att fettprocenten minskar. Idrottare har visat stort intresse för dietens förmåga att förskjuta kroppens vikt mot muskelmassa, men det är förstås också ett smart sätt för alla att kontrollera vikten och hålla kroppen i form.

Om du följer 5:55-dieten innebär det att du fastar en månad om året, vilket förstås ger avtryck på vikten. Att ta sina fem dagar är också ett sätt att bryta destruktiva matvanor. Efter några fastecykler inser många att det går att leva utan ständigt intag av mat. Behöver du gå ner i vikt på ett riktat och effektivt sätt, så följ råden i vår guide “Gå ner i vikt med 5:55”.

HÄLSAN
Forskarna bakom fastehärmande kost riktar in sig på de kraftfulla hälsobringande effekterna och håller på att introducera metoderna till vården av bland annat cancer- och MS-patienter. Här kan du läsa mer om de mekanismer som forskarna tror motverkar följande sjukdomar: autoimmunitet, cancer, demens, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 5:55 riktar sig dock endast till friska människor som vill dra nytta av forskningens grundläggande resultat.

Observera att 5:55-metoden i sig inte har något som helst forskningsmässigt underlag ännu. Vi har tagit inspiration från vetenskapliga studier och utifrån dessa skapat ett förslag på en livsstil för lägre vikt och bättre hälsa. Man kan kalla 5:55 en tolkning av forskningen riktat till friska personer på samma sätt som journalisten Michael Mosley tolkade liknande forskning till en metod som han gav namnet 5:2.   

ÅLDRANDE
Förutom biomarkörer för sjukdom kan forskarna se att fem dagars fasta motverkar de biomarkörer som indikerar åldrande. Om man ser åldrandet som symptom på att kroppens system fungerar sämre står det alltså klart att dieten motverkar den funktionsnedsättning som inträffar med åren. Det kan leda till ett längre liv, men forskarna brukar hellre vilja prata om ett längre hälsospann, alltså fler friska år.

Förutom att en kostintervention under fem dagar ger så tydliga biologiska resultat är fasta också en möjlighet för själen att finna balans och förnya sig. Det är antagligen ingen slump att samtliga världsreligioner har inslag av fasta i sina traditioner, eftersom det troligen leder till välmående på sikt.

Studierna
Det finns mängder av studier på nätet för de som vill fördjupa sig i fastans effekter. Använd till exempel Google Scholar. Man kan också ta del av populärvetenskapliga böcker. Valter Longos “The Longevity Diet” samt Jason Fungs “The Complete Guide To Fasting” rekommenderas. Forskargruppen under Valter Longo som studerar fastehärmande kost har publicerat flera stora studier:

Science Translational Medicine 2017: Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging, diabetes, cancer, and cardiovascular disease.
Cell Press 2016: Fasting-Mimicking Diet Reduces HO-1 to Promote T Cell-Mediated Tumor Cytotoxicity.
Cell Press 2016: A Diet Mimicking Fasting Promotes Regeneration and Reduces Autoimmunity and Multiple Sclerosis Symptoms.
Cell Metabolism 2015: A periodic diet that mimics fasting and promotes multi-system regeneration, enhanced cognitive performance, and health span.

 

Frågor och Svar om 5:55

Fler artiklar om forskningen

En vanlig invändning mot fastehärmande kost är att totalfasta, dvs att inte äta någonting alls, skulle vara bättre. Det låter kanske rimligt, men när det gäller maten och kroppen är det mycket som inte är ...
Läs Mer
När du bromsar in med fastehärmande kost avvecklas felfungerande immunceller och nya bildas. Det kan vara den viktigaste faktorn bakom det faktum att fasta förbättrar symptomen för många av dem som lider av autoimmuna sjukdomar ...
Läs Mer
När möss genomgår regelbundna femdagarsfastor drabbas de i lägre grad av demenssjukdomar. Om samma sak gäller människor är inte klarlagt ännu, men eftersom 5:55 motverkar flera riskfaktorer för att utveckla minnesstörningar är det troligt. Dessutom ...
Läs Mer
Regelbunden inbromsning med hjälp av fem dagars fastehärmande kost motverkar risken att drabbas av stroke och andra kärlproblem, enligt forskningsstudier. I kombination med förändrat matintag även normala dagar kan hälsoproblem relaterat till blodomloppet nästan elimineras ...
Läs Mer
Att matvanor motverkar och till och med kan bota diabetes typ 2 är inte längre ett kontroversiellt påstående.  Regelbundna femdagars-fastor är den kanske mest effektiva metoden att hålla insulinkänsligheten i kroppens celler uppe och på ...
Läs Mer
Det finns mycket starka tecken på att fem dagars fasta eller fastehärmande kost motverkar uppkomsten av cancer. Anledningen är att fastan försvagar cancercellerna och vässar immunsystemet. Det ger kroppens eget försvar mot cancer bättre kort på ...
Läs Mer
I en stor intervju i brittiska The Times ger professor Valter Longo fler perspektiv från sin forskning om fastehärmande kost, som 5:55-metoden bygger på. Han konstaterar att vinden har vänt nu och att allt fler ...
Läs Mer
Följer du LCHF eller någon annan diet där man byter ut kolhydraterna mot fett och proteiner? Tuggar du "protein-bars" till mellanmål? Då är risken stor att du utsätter dig för hälsorisker över tid. Mycket protein ...
Läs Mer
Vetenskapen börjar nu få allt mer koll på varför fasteperioder är så bra för kroppen. Det börjar i levern och sprider sig ända till hjärnan och immunsysstemet. Så här ser forskningsläget ut just nu. Levern ...
Läs Mer
Titta på aporna på bilden. Den till höger har fått äta som den vill. Den till vänster har gått på matrestriktion sedan motsvarande övre medelåldern. Vem vill du åldras likt? Med 5:55 får du fastans ...
Läs Mer