Samstämmiga hyllningar till fastehärmande diet

Det kommer allt fler vittnesmål på nätet från de som har testat femdagars-fastan. Och alla är samstämmiga om att effekterna inte har så mycket med hunger att göra. Det handlar mer om perioder av låg energi i början av fastan alltmer ersätts av en ovanligt stark kreativitet och närvaro.

Den australiensiska bloggerskan Erin Van Der Meer är så överväldigad av effekten att hon utbrister: ”Det måste vara så här det känns att gå på crack”.

Läs gärna hennes inlägg I tried the fasting-mimicking diet and would 100 percent do it again.

PS: Hon testar Prolon som kostar 500 kronor om dagen och vars patenterade formula inte kan jämföras med vårt måltidspaket, som endast tagit intryck av övergripande och brett kommunicerade forskningsresultat om fem dagars fasta